AarreApp

Pages

Kempin laavu

Kempin laavu on mukava metsäretken kohde Lappeenrannan eteläosassa lähellä Vilkjärven kylää. Laavu sijaitsee Lappeenrannan kaupungin maalla. Laavu on rakennettu UPM-Kymmenen lahjoittamista puista talkoilla Vilkjärven Erä ry:n voimin. Yhdistys vastaa myös Kempin laavun huollosta.

Laavun omistaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö: www.ekvas.fi

Osoite :

Puhelin :

Kotisivu :