AarreApp

Oma tili

Kutveleen kanava

Ruokolahden ja Taipalsaaren rajalla sijaitseva Kutveleen kanava kuuluu neljän kanavan (Kutvele, Kukonharju, Käyhkää ja Telataipale) ketjuun, jotka rakennettiin Saimaalle vuosina 1792-1798 kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla. Puumalan salmi oli jäänyt ruotsalaisten haltuun Turun rauhassa vuonna 1743, ja siten venäläisille strategisesti tärkeä luonnollinen vesitieyhteys Lappeenrannan ja Savonlinnan välillä oli poikki. Kanavat olivat Venäjän Saimaan laivaston käytössä sen liikkuessa Lappeenrannan ja Savonlinnan välillä vartioiden Ruotsin vastaista rajaa sekä huoltaen tukikohtia.

Kutveleen kanava on Saimaan 1700-luvun sotilaskanavista (ns. Suvorovin kanavista) huonoiten säilynyt. Vanha 1700-luvun kanava ja sen vierellä olleet rakenteet ovat tuhoutuneet täysin kanavan laajennuksien yhteydessä 1800- ja 1900-luvuilla. Nykyisen kanavan molemmilla rannoilla on rippeitä 1700-luvun lopun kanavayhteisöön kuuluneista asuinrakennuksista, varastoista, teistä jne.

Kanavan pohjois-/koillisrannalla sijaitsee kaksi rakennuksen pohjaa, joiden seinät erottuvat maastossa valleina. Kuusi- ja mäntymetsikössä on noin 40 x 40 metriä laajalla alueella useita erikokoisia ja -muotoisia, tarkemmin määrittelemättömiä kuoppia. Lisäksi pohjois-/koillisrannalla on myös maavalleja ja pieni toisen maailmansodan aikainen varustus (tykkipatteri?). Pohjois-/koillisrannalla sijaitsee myös kivi-/pronssikautinen asuinpaikka.

Kanavan etelä-/lounaisrannalla sijaitsee erikokoisia sammaleen peittämiä röykkiöitä sekä halkaisijaltaan noin 7 m kokoinen ja noin 0,5 m syvä painanne. Kanavan pohjalta veden alta on havaittu tukinuittoon liittyvää materiaalia.

Osoite :

Puhelin :

Kotisivu :