AarreApp

Oma tili

Saimaan kanava 150-vuotta

Paljastettiin Saimaan kanavan varteen Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlien yhteydessä 9.9.2006.

Saimaan kanavan rakentaminen ei olisi ollut mahdollista ilman keisari Nikolai I myötävaikutusta. Hän tiesi kanavan merkityksen Suomelle ja näki myös sen hyödyllisyyden Venäjän valtapolitiikan kannalta. Myös hänen seuraajansa Aleksanteri II oli kiinnostunut kanavasta. Kiveen on hakattu teksti: Keisari I aloitti vuonna 1845 ja keisari Aleksander II lopetti vuonna 1856.

2006

(Lappeenrannan taidemuseo)Osoite :

Puhelin :

Kotisivu :