AarreApp

Pages

Sammonlahden kosteikko

Sammonlahden kosteikko sijaitsee uimarannan länsipuolella, matonpesupaikkojen vieressä. Sammonlahden kosteikko kerää sadevesiä laajalta alueelta aina Helsingintien eteläpuolelta asti. Kosteikossa on kolme allas-aluetta ja puromainen osa. Allasalueet hidastavat veden virtausta, jolloin Saimaata kuormittavia aineita laskeutuu kosteikoissa oleviin altaisiin. Allasalueet ovat tehty rinteeseen eri korkeudelle. Allasalueissa on käytetty sorarakenteita, jotta ne kestävät veden aiheuttamaa kulutusta. Ylivuotoon on varauduttu, koska virtaamavaihtelut ovat suuria. Vesimäärien kulkua altaisiin ohjataan hulevesikaivoilla. Kosteikoilla hidastetaan vedenvirtausta, jolloin altaissa oleva kasvillisuus sitoo myös epäpuhtauksia vedestä. Kosteikko on rakennettu Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä.

Osoite :

Puhelin :

Kotisivu :