AarreApp

Oma tili

Turasalon linnavuori

Turasalon linnavuori sijaitsee Ruusin Turasalo -nimisessä saaressa, Kirkonkylältä 4 km etelään ja on Saimaanharjun ja Kuivaketveleen välissä. Alueelta löytyy hiidenkirnu ja kalliomaalaus.Kalliomaalaus sijaitsee saaren eteläosan länsilaidalla, länsilounaaseen aukeavassa kallionseinämässä. Maalaus on noin 5 metriä järvenpinnasta korkealla ja maalauksesta voi erottaa ainakin ihmisen ja hirven.

Linnavuori on saaren lounaaseen pistävässä kallioisessa niemekkeessä. Siellä kalliorannat nousevat Saimaasta loivasti, ja alin korkeus muinaislinnalla on noin 90 m mpy. Laki sijaitsee korkeimmillaan yli 100 m mpy, ja monin kohdin ympäri kalliota on pystysuoria seinämiä. Loivin ja suhteellisen leveä kohta, josta on helpointa nousta linnavuorelle, sijaitsee niemekkeen lounaisosassa. Kyseisessä paikassa on pääosin sortunutta muurirakennetta, jota on myös toisessa kohdassa kallion päällä pohjoisen seinän tuntumassa.

Turasalossa sijaitsee myös kivipöytä, saaren itäosassa korkeimmalla kalliotasanteella. Paaden koko on n. 130 x 90 (toinen sivu 130 cm) cm, paksuus n. 30 cm. Paasi lepää sen kulmien alle muutamien päällekkäin asetettujen pienehköjen kivien (koko n. 20 x 20 cm) päällä. Jaloista kaksi on ehjää, kolmas jalka on sortunut; neljännestä jalasta ei ole merkkejä vaan paasi tukeutuu sillä kohtaa kallioon. Kivipöytä saattaisi liittyä esihistorialliseen (ehkä pronssikautiseen) ja Länsi-Suomesta tunnettuun kulttitraditioon. Kivipöydän pronssikautisuus ja tulkinta kulttikiveksi on kuitenkin arvelua. On myös otettava huomioon se mahdollisuus, että kallion laella on historiallisena aikana louhittu kiviä ja asetettu niitä jalkojen päälle odottamaan talvella tapahtuvaa kuljetusta.

Osoite :

Puhelin :

Kotisivu :