AarreApp

Oma tili

Valkeissaaren kalliomaalaus

Kalliomaalaus sijaitsee Pien-Saimaan Valkeisaaren länsilaidalla Lampuvuoren pystysuorassa seinämässä. Maalausaiheina on kaksi päällekkäistä venekuviota ja ihmiskuvioita. Seinämän juurella olevalta terassilta on löytynyt tekstiilipainanteista epineoliittista keramiikkaa ja piitä. Tutkimusten mukaan kalliomaalaus ajoittuisi varhaismetallikauteen ja on iältään noin 3100 vuotta vanha.

Valkeisaari on Pien-Saimaalla sijaitseva pienehkö saari, jonka rannalla kohoavata kalliosta löytyi kalliomaalaus vuonna 1966. Samassa yhteydessä maalauksen löytänyt harrastaja-arkeologi löysi maalauskallion juurella sijaitsevalta kapealta hiekkaterassilta myös tekstiilikeramiikkaa ja piitä. Löytöjen kerrotaan tulleen laakean kivipaaden, ns. ’uhripöydän’ alta. Kaivauksissa ’Uhripöydän’ edustalla todettiin lisäksi väriltään paikoin lähes musta noen- ja hiilensekaisen hiekan alue, johon liittyi suuria tulen rapauttamia kiviä. Nokimaasta otettiin runsaasti makrofossiilinäytteitä. Kaivausalueen pohjoispäässä havaittiin likamaakuoppa, josta löytyi runsaasti kvartsia. Likamaa jatkui täällä 9. kerrokseen asti eli noin 45 cm syvyyteen.

Kaivaukset osoittivat, että Valkeisaaren löydöt liittyvät kiinteään muinaisjäännökseen, jota ei voitane tulkita asuinpaikaksi. Louhikkoinen ja kapea terassi ei sovellu asumiseen ja löydöt poikkeavat jonkin verran normaalista asuinpaikka-aineistosta. Kohde ei myöskään vaikuta väliaikaiselta iskentä-, leiri- tai sateenpitopaikka, sillä kulttuurikerroksen paksuus viittaa pitkäaikaiseen ja intensiiviseen toimintaan. Todennäköisemmältä tuntuu, että kohde liittyy suoraan ’uhripöydän’ yläpuolella sijaitsevaan kalliomaalaukseen, ja että sillä tapahtunut toiminta on ollut luonteeltaan rituaalista.

Ajoitus: Varhaismetallikausi, noin 3100 vuotta sitten.

Osoite :

Puhelin :

Kotisivu :