AarreApp

Oma tili

Vanha hautausmaa

Taipalsaaren nykyisen kunnantalon alapuolisessa rinteessä suoritettiin kaivaukset vuonna 1988. Kaivauksissa tutkittiin ruumishautoja ja palaneen rakennuksen jäännökset. Löytöinä saatiin mm keskiaikaan ja 1500-luvun lopulle ajoittuvia rahoja, maitolasinen helmi ja Kristus-monogrammilla varustettu sormus. Kaivausraportissa on maininta paikalta jo aiemmin maanmuokkaustöissä löytyneistä luista ja kokonaisista luurangoista, joiden on kerrottu olleen siisteissä riveissä päät länttä ja jalat itää kohti. Vuonna 2020 kaivettiin Kirkonrantatien länsipuolella vanhan kunnantalon tontilla. Tontilta ei löytynyt hautoja.

Hautausmaata käsittelevässä neuvottelukertomuksessa vuodelta 1988 on maininta nykyisen kunnantalon tontin vieressä, vanhan Lappeenranta-Mikkeli-tien pohjoispuolella, sijainneesta Kellotapulinmäestä. Mäki tasattiin nykyisen maantien pohjaksi 1960-luvulla.

Kalmiston laajuudesta ja säilyneisyydestä ei ole tietoa. Muinaisjäännösrajaus on vuoden 1988 kaivausraportin karttoihin, 1988 neuvottelukertomuksen tietoihin, vanhoihin kyläkeskuksesta otettuihin valokuviin ja vuoden 2020 kaivaukseen perustuva arvio.

Osoite :

Puhelin :

Kotisivu :